0
Вход и Регистрация
Регистрирай се и Вземи -50% от твоята първа поръчка!

Политика за защита на личните данни

1. Кои сме ние?

Ийст Ентърпрайз ООД е администратор на лични данни, регистриран в Комисията за защита на личните данни и спазваме принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Стремим се да осигурим максимална прозрачност защо се нуждаем от Вашите лични данни и как ги съхраняваме. Ийст Ентърпрайз ООД признава правото на поверителност на всяко физическо лице. Вие сте защитени от тази политика, независимо от качеството Ви на договаряща страна на услугата или просто на получател.

2. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази политика, искате да упражните правата си или подозирате, че личните Ви данни може да бъдат обработвани неправомерно, винаги можете да се свържете с нас на: ИЙСТ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД София бул. Илиянци, № 13 1220 T: 0889 056 538 E: [email protected]

3. Каква информация събираме за вас?

Ийст Ентърпрайз ООД обработва лични данни, които Вие доброволно ни предоставяте в хода на Вашата поръчка през нашия уебсайт. Ние събираме следните данни за вас:

• Име, фамилия, фирма – когато комуникираме по телефона;

• Електронна поща – когато ни изпращате запитвания през нашия уебсайт

• Гласови записи – когато се свържете с нашия Център за клиенти;

• Записи от видеонаблюдение – когато посещавате фирмени помещения.

Ако не ни предоставите тези подробности, няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

4. Защо се нуждаем от Вашите данни?

Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

• За администриране на запитвания, поръчки/договори за услуги, както и за доставка на стоки и услуги за нуждите на нашата фирма и други отношения, възникнали във връзка с това.

• Предоставяне на персонализирано обслужване за Вашите нужди. В тези случаи обработката на Вашите данни ще бъде обработена за изпълнение на договора за услуга или за предприемане на стъпки преди сключването на такъв договор съгласно ( чл. 6, ал. 1, (б) от Регламент 2016/679)

5. Какво правим със събраните данни?

Ние обработваме Вашите лични данни по електронен път. Всички електронни лични данни са защитени със съответните организационни или технически мерки за предотвратяване на случайно или умишлено неправомерно унищожаване, загуба, неоторизиран достъп, промяна, разкриване и др. Ние съхраняваме Вашите данни на сървъри, разположени в България в охраняеми помещения с ограничен достъп и техните мерки за сигурност подлежат на редовна проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, защитна стена и др. Също така съхраняваме Вашите лични данни в електронен вид в облачни системи, поддържани от проверени доставчици на услуги. Сървърите на тези компании може да се намират извън ЕС, в държави, където Европейската комисия е решила, че осигуряват адекватно ниво на защита (напр. САЩ, Швейцария), но също и в държави, където няма такова решение на Европейската комисия. В последния случай Вашите гаранции са осигурени от задължителните корпоративни правила на тези компании. За да изпълнява своите услуги, ние често предоставяме Вашите лични данни на трети страни като превозвачи, изпълнители и партньори в глобални и европейски логистични мрежи. В последния случай Ийст Ентърпрайз ООД предоставя Вашите данни на страни, обвързани с договори, които съдържат стандартни клаузи за защита на данните, одобрени от Европейския комисия, освен ако това не е пречка за изпълнение на услугата.

6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срока, определен от закона. Ако няма законово правило, Вашите данни няма да бъдат обработвани след изпълнение на целта, за която сме ги събрали. Съхраняваме гласовите записи от входящи и изходящи обаждания 2 години. Записите от видеонаблюдението се съхраняват 30 дни.

7. Какви са Вашите права?

Вие имате следните права:

• Право да бъдете информирани дали вашите данни се обработват и как се обработват.

• Право на достъп до Вашите лични данни.

• Право на коригиране на Вашите лични данни.

• Право на изтриване на Вашите данни.

• Право на ограничаване на обработването.

• Право на преносимост и трансфер.

• Право на възражение срещу начин на обработка.

magnifier