0
Вход и Регистрация
Регистрирай се и Вземи -50% от твоята първа поръчка!

Условия за ползване

Условия за ползване и пазаруване от www.s-gifts.bg

Моля,  прочетете внимателно настоящите условия за пазаруване на електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG!Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на тел. 0889 056 538 или e-mail: [email protected].
С натискането на бутона ПОРЪЧАЙ декларирате разбирането и съгласието си с настоящите условия за използване на електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG!

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ урежда условията, при които “ИЙСТ ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Илиянци № 13,  ЕИН: 121249493 и идентификационен № по ДДС BG121249493 (наричан за по-кратко ТЪРГОВЕЦА) , в качеството си на собственик на сайта WWW.S-GIFTS.BG предоставя услуги на клиентите си посредством електронен магазин  WWW.S-GIFTS.BG.  Тези условия обвързват всички потребители. С използването на ресурсите на сайта WWW.S-GIFTS.BG, потребителят приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

1.2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на WWW.S-GIFTS.BG  данни – IP адрес на потребителя/клиента, както и всяка друга информация, както и чрез инсталиране на хард-диска на клиента на клиента на т.нар. cookies (бисквитки) – малки текстови файлове за он-лайн идентификация.

1.3. Продуктите, публикувани в електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG не представляват правно обвързваща оферта, а по-скоро онлайн каталог за демонстрация на продуктовия асортимент на WWW.S-GIFTS.BG.

1.4. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във виртуалната количка за пазаруване, достъпна през линка в горния десен ъгъл на началната страница на електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG. Това действие има правно обвързваща сила и е равносилно на договор за покупко-продажба. Покупката може да бъде осъществена както след изрична регистрация на сайта, така и без регистрация. Регистрацията на сайта е безплатна и няма договорен характер.

1.5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя настоящите Общи условия,  като при промяна се задължава да уведоми регистрираните потребители, като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място  на WWW.S-GIFTS.BG и ресурсите на сайта съобщение за измененията в  Общите условия, самият текст на измененията или линк  към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия, в срок, достатъчен за потребителите да се запознаят с новите условия. Промените в Общите условия поръчки, подадени и потвърдени преди уведомлението за промяна на Общите условия.

1.6. Договорният език е български, а плащанията се извършват в български левове с ДДС.

II. ПОРЪЧКИ

2.1. ТЪРГОВЕЦЪТ приема поръчки чрез интернет сайта WWW.S-GIFTS.BG  24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. При успещно направена поръчка клиетът получава автоматично потвърждение по и-мейл. Получените поръчки се изпълняват до 2 работни дни от получаването им в системата.

2.2. WWW.S-GIFTS.BG може да изиска повторно потвърждение на поръчката и допълнителна информация за доставка по телефон, факс или електронна поща.  В случай, че изискваната по-горе информация бъде отказана, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

2.3. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни към момента на обработка на поръчката. При изчерпване на складовата наличност от заявената стока, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер в срок от 3 работни дни. В случай, че по сметката на търговеца е преведена дължимата за доставката сума, клиентът има право да избере между възстановяване на стойността на конретната стока, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

III. ЦЕНИ

3.1. Всички цени в електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG  са в български лева с включен ДДС. Цените на стоките са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която е посочена отделно също в български лева с включен ДДС и е видима преди окончателното изпращане на поръчката. В някои случаи е възможно подаръчните опаковки или други екстри към продуктите да се заплаща допълнително, като допълнителната стойност се начислява след изричен избор от страна на потребителя.

3.2. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя съдържанието на сайта, включително цените на стоките и услугите по всяко време и без изрично предупреждение. Тези промени не засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще бъдат  изпълнени при условията, актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

IV. ПЛАЩАНЕ

4.1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните от електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG стоки, чрез някое от следните средтсва, по свой избор: а) Наложен платеж – плащане в брой при доставка,  б) Плащане с дебитна или кредитна карта през системата на ePay, в) Банков превод.

4.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от местонахождението на клиента или валутата на банковата сметка, от която се извършва плащането. Плащането он-лайн или по банков път се извършва преди получаването на доставката, а плащането с наложен платеж – в момента на предаване на стоката от куриера.

V. ДОСТАВКА

5.1. Стоките, поръчани през електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG се извършват с куриер. Куриер за територията на България е Еконт. Цените за доставка са както следва: Изпращането на стоки в чужбина става с индивидуална оферта за стойността на доставката, след изрично писмено потвърждение на клиента (по и-мейл, факс и др.).

5.2. Сроковете за доставка на поръчани чрез интернет магазина стоки са от три до пет работни дни, считано от деня следващ деня, в който е изпратена поръчката. Експресните поръчки в рамките на град София, изпратени до 13 часа се изпълняват на следващия ден. Електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG си запазва правото да удължи посочените срокове с до седем работни дни.

5.3. При предаване на стоката, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, които удостоверяват точното изпълнение на поръчката. За трето лице счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но се намира на посочения от потребителя адрес и приема стоката от името на клиента.

5.4. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, поради отсъствие на клиента или друга причина, независеща от Търговеца или куриерската служба, куриерът оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да посочи нов срок за извършване на доставката. В случай, че и при последващо посещение клиентът не бъде открит на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на поръчката, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената/ите стока/стоки.
VI. ГАРАНЦИИ

6.1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира, че всички продукти, предлагани в електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG са нови и неупотребявани, в оригинална опаковка, когато съответната е предоставена от производител. Стоките ще бъдат опаковани в подходящ за транспортиране вид.

6.2. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя гаранция за закупени стока, ако  производителят на стоката предвижда гаранциооно обслужване. За всички продукти в електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG важат гаранционните условия на съответния производител. Допълнителна информация относно гаранцията на стоки можете да получите на и-мейл [email protected] или телефон 0889 056 538.

6.3. Гаранцията отпада в случай на повреди, които са причинени от неправилно транспортиране и съхранение, неправилна експлоатация и/или опит за отстраняване на неизправности или модификации  от страна на неквалифицирани за целта лица.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Клиентът трябва да прегледа стоката непосредствено след получаването и в случай, че констатира видими дефекти, липса на части, придружаващи аксесоари и/или някой от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира куриера и ТЪРГОВЕЦЪТ, като се обади на тел. 0887 505 709. Ако стоката не бъде проверена, а евентуалните нередности – съобщени своевременно, поръчката се смята за одобрена, а потребителят губи правото си да претендира за нередности с поръчката.

7.2. Ако клиентът констатира дефект или неизправност, която не произтича от неправилна употреба и/или съхранение, може да отправи рекламация в рамките на законоустановения срок на и-мейл [email protected] . Рекламациите ще бъдат разглеждани отделно, а клиентът ще получи информация на електронната поща от която е изпратено запитването, освен в случаите, в който посочва друга форма за контакт.

7.3. Съгласно Закона на защита на потребителите, клиентът може да върне стоката без да дължи обяснение, обещетения или неустойки на ТЪРГОВЕЦА в срок от 7 дни от нейното получаване. В такъв случай фирма ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да възстанови на клиента стойността на върнатата стока, като клиента покрива стойността на доставката и връщането на стоките. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

8.1. Потребителят/клиентът има право да разглежда продуктовия каталог на електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG, да се регистрира безплатно на сайта и да направи поръчка на стоки и/или услуги, със или без регистрация.

8.2. Потребителят/клиентът има право да получи информация за статуса на своята поръчка.

8.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

8.4. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчаните стоки и услуги и стойността на тяхната доставка съгласно условията на електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG.

8.5.  Всеки потребител на сайта WWW.S-GIFTS.BG, независимо дали купува стоки иуслуги, се задължава да спазва следните условия при използването на ресурсите на ТЪРГОВЕЦА: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  WWW.S-GIFTS.BG услуги; 
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всякакви претърпени вреди и пропуснати ползи, включително съдебни разходи и адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

8.6.  Клиентът се задължава да посочи валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

9.1. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

9.2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да съхранява  материали и информация, разположени на сървъра на WWW.S-GIFTS.BG.

9.3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

9.4. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената от него стока, да достави в срок поръчката, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се наруши целостта на опаковката). 

9.5. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. WWW.S-GIFTS.BG не носи отговорност при неточности в посочената от производителя информация за стоката.

9.6. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG гарантира на своите потребители конфиденциалност на предоставените лични данни.

10.2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива данни за потребителя на трети лица, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, или информацията е изискана от оправомощени държавни органи или длъжностни лица, и ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информация по силата на закона.

XI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

11. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, и съобразно българското законодателство.

XII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси на електронен магазин WWW.S-GIFTS.BG, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на ТЪРГОВЕЦА, като не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

12.2. Забранява се използването на текстове, снимки, векторни изображения и други ресурси от WWW.S-GIFTS.BG, освен при получено разрешение от представител на сайта или ТЪРГОВЕЦА,

или при изрично упоменаване наWWW.S-GIFTS.BG като източник и публикуване на линк.

XIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

13.1. Потребител – лице, което зарежда страницата WWW.S-GIFTS.BG на своя компютър.

13.2. Клиент – лице, което изпраща поръчка за закупуване на стоки и услуги от елктронен магазин WWW.S-GIFTS.BG.

13.3. Поръчка – избраните стоки, услуги със съответната платена или безплатна опаковка

13.4. Електронен  магазин – виртуалният магазин, находящ се на интернет адрес WWW.S-GIFTS.BG.

13.5. Лични данни – лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.


Благодарим Ви, че избрахте WWW.S-GIFTS.BG! Желаем Ви приятно пазаруване!

magnifier